Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

V rámci pedagogickej praxe prišli do Levoče študenti z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Riaditeľka ŠCPP Dr. Múdra pre nich pripravila prednášku o Súčasnom systéme poradenstva a prevencie na Slovensku.