Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Poskytujeme služby pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie (maturita). Klientov prijímame z celého Slovenska.