Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím počas školského roka organizuje rôzne kurzy, prednášky, workshopy či iné vzdelávacie aktivity.

Niektoré organizujeme z vlastnej iniciatívy, iné na podnet a požiadanie našich klientov.

Môžete sa na nás obrátiť s požiadavkou na zorganizovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov s tematikou Braillovho písma, priestorovej orientácie nevidiacich, sebaobsluhy, práce s PC u nevidiacich a podobne. Tieto aktivity môžu prebiehať ako aktualizačné vzdelávanie.