Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči sa snaží každý rok vylepšovať služby digitálnej knižnice, ktorá funguje na webovej stránke www.skn.skod roku 2006. V roku 2020 sme v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií v Bratislave pripravili pre našich používateľov novinku v podobe zdigitalizovaných učebníc vo formáte PDF. V januári 2021 sme sprístupnili nielen učebnice, ale aj pracovné zošity a povinnú literatúru pre základné školy. V tomto článku ich budeme pre zjednodušenie označovať spoločným názvom učebnice. Naším cieľom bolo sprístupniť digitálne dokumenty pre zdravotne znevýhodnené deti, ktoré navštevujú špeciálne základné školy alebo študujú integrovane v bežných základných školách.  Veríme, že pomôžu aj ich učiteľom, asistentom alebo rodičom, ktorí pomáhajú svojim deťom pri štúdiu.

Spracovali sme 253 súborov PDF, ktoré sú prístupné na webovej stránke knižnice www.skn.sk/dk po prihlásení sa do digitálnej knižnice. Nájdeme ich v hlavnom menu pod názvom Učebnice PDF. Učebnice môžeme filtrovať podobne ako sú používatelia zvyknutí vyhľadávať zvukové knihy. Zoznam všetkých súborov PDF získame potvrdením tlačidla Vyhľadať učebnice. Následne dostaneme zoznam 253 učebníc. Pri každej učebnici je klikateľný názov, autor, počet zobrazení a stiahnutí. Po rozkliknutí názvu sa na webovej stránke zobrazí názov a počet zobrazení, link na stiahnutie súboru PDF, podnázov (učebnica, pracovný zošit, povinné čítanie), autor, vydavateľ, rok vydania, zameranie (zatiaľ máme len učebnice pre základné školy), číslo ISBN, predmet (napríklad matematika, slovenský jazyk, dejepis a pod.) a typ (učebnica, pracovný zošiť, povinné čítanie).

Pri niektorých učebniciach nájdete aj preklik na zvukovú verziu učebnice, prípadne povinného čítania, ak sú už načítané v SKN a sprístupnené v digitálnej knižnici. Ostatné súbory PDF z kategórie povinnej literatúry sú prelinkované so zvukovou verziou knihy, ktorá bola vygenerovaná pomocou syntetickej reči s hlasom Filip. Takto bola zhotovená napríklad Čítanka pre 9. ročník špeciálnych škôl. Niektoré zvukové knihy sú dostupné v jednom súbore MP3, iné sú rozdelené na jednotlivé kapitoly tak, aby si záujemcovia mohli stiahnuť každý článok ako samostatný súbor MP3. Tieto zvukové dokumenty si môžete stiahnuť z odkazu Získať MP3, ktorý je hneď pod odkazom Získať PDF.

Učebnice sa dajú na webovej stránke vyhľadávať aj fulltextovo. Stačí do vyhľadávacieho okienka zadať časť z názvu knihy, alebo meno autora. Okrem toho sa dajú vyhľadávať aj v zozname autorov, podľa zamerania a roku vydania. Napríklad kniha Ežo Vlkolinský a Výber z diela od Pavla Országha Hviezdoslava je z roku 1953. Vyhľadávať sa dá aj podľa jednotlivých ročníkov, podľa typu a predmetu. Takéto vyhľadávanie je možné triediť chronologicky, podľa abecedy, alebo podľa počtu stiahnutí a zobrazení.

Praktické je zadať napríklad ročník, ktorý navštevuje žiak a následne na webovej stránke získame zoznam učebníc s možnosťou ich stiahnutia vo formáte PDF.

Súbory PDF boli oskenované vo vysokom rozlíšení, preto si slabozrakí používatelia vedia text zväčšiť alebo vytlačiť.

Keď potvrdíme link na otvorenie súboru PDF, vieme sa posúvať v učebnici na ľubovoľnú stranu. Texty boli získané pomocou programu na rozpoznávanie písma, preto sa dajú ľahko kopírovať. Texty v učebniciach si nevidiaci vedia prečítať pomocou programu Jaws, alebo NVDA. Pomocou klávesnicovej skratky CTRL F vieme texty v učebnici vyhľadávať.

Veríme, že učebnice, pracovné zošity a povinná literatúra budú dobre slúžiť najmä mladým čitateľom digitálnej knižnice. Podľa informácií, ktoré máme doteraz k dispozícii, na žiadnej inej webovej stránke na Slovensku nie sú pre čitateľov k dispozícii digitálne učebnice s možnosťou ich stiahnutia v takomto rozsahu, prípadne vo zvukovej podobe.

Na záver by sme sa chceli poďakovať našim partnerom v Centre vedecko-technických informácií v Bratislave za digitalizáciu učebníc. Pevne veríme, že sprístupnenie digitálnych učebníc bude mať pozitívny ohlas medzi  zdravotne znevýhodnenými používateľmi. V takom prípade budeme v sprístupňovaní učebníc, alebo povinného čítania, prípadne iných dokumentov pokračovať.

Pod článkom nájdete tento článok vo formáte PDF, video s komentárom a obrazovky s ukážkou fungovania novej služby.

https://www.skn.sk/swift_data/source/2021/txt/ucebnice/Ucebnice-PDF-preZS.pdf