Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Naše preventívne aktivity sa týkajú prostredia, do ktorého má prísť dieťa alebo žiak so zrakovým postihnutím.

  • Vedeniu školského zariadenia pomôžeme s výberom vhodného kolektívu, priestorov, nábytku, učebných pomôcok ...
  • Kolektív detí/žiakov formou hier pripravíme na príchod nového člena, ktorý bude potrebovať ich pomoc a podporu.