Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

V rámci našej činnosti sa uskutočnili aj prednášky pre študentov z Pedagogickej fakulty UK, ktorí boli na praxi v Spojenej škole internátnej v Levoči.