Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Vitajte na stránke Špecializovaného centra poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím