Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Banner: nevidiaci, reliéfny obrázok, slabozraké deti

Vítame Vás

Vítame Vás na web stránke Špecializovaného centra poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

K 1. 1. 2023 sa uskutočnila transformácia poradenských zariadení, tak ako to prikazoval školský zákon. Z centra špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré bolo súčasťou Spojenej školy internátnej v Levoči sa stala samostatná organizácia: Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím.

Naše centrum je zamerané na poskytovanie vysoko odbornej starostlivosti pre deti a žiakov s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa zraku a to od narodenia až po ukončenie strednej školy maturitou. S každým klientom pracujeme samostatne, pričom sa prispôsobujeme jeho individuálnym potrebám.

Všetky naše služby sú bezplatné.