Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Banner: nevidiaci, reliéfny obrázok, slabozraké deti

Vítame Vás

Vítame Vás na web stránke Špecializovaného centra poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

V piatok 3. marca 2023 sa v spolupráci s firmou Tyflokomp uskutočnila výstava pomôcok pre osoby so zrakovým postihnutím. Pán Didhalm vysvetlil prítomným funkčnosť jednotlivých pomôcok a možnosti ich zaobstarania.