Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím